Ring til os på 21 46 20 61

Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

MVP Service tilbyder bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fælder eller fosforbrinte pellets.

Læs flere detaljer i de følgende afsnit:

Om muldvarpen

Muldvarpen er udbredt over det meste af landet, med undtagelse af visse øer. (F.eks. Læsø, Bornholm, Mors mv.)
På det voksne dyr er kroppen 12-17cm plus en hale på 2-3cm. Muldvarpen er aktiv hele året i sit underjordiske gangsystem. Muldvarpens tilstedeværelse ses som muldskud på jordoverfladen. I løs jord kan muldvarpen leve ubemærket uden at der ses tydelige muldskud.

Om mosegrisen

Mosegrisens skader kan let forveksles med muldvarpens. De findes ofte de samme steder, og kan af og til finde på at bruge hinandens forladte gangsystemer. Den voksne mosegris har en kropslængde på 12-22cm og dertil en hale på 5-10cm. Mosegrisen er også aktiv hele året i sit underjordiske gangsystem og på jordoverfladen. Mosegrisen får flere kuld unger fra forår til efterår.

Mosegrisen hører til gnaverne, hvilket vil sige at den udelukkende lever af planteføde. Mosegrisen skader er overgnavning af rødder, og afgnavning af bark i vintertiden. Skaderne kan medføre store skader i beplantninger og haver.

Kontakt os her:

Mvp Service V/ Malene Villumsen Pedersen
Skagen Landevej 611, Mygdal
9800 Hjørring

Tlf.: 21 46 20 61
Email: MVPService@outlook.dk
CVR: 35757465

 

Find mig på Houzz.dk

Bekæmpelse med fosforbrinteudviklende pellets

Fosforbrinteudviklende pellets må kun anvendes af personer der har gennemgået et særligt kursus. Fosforbrinte er en giftgas som udvikles når pellets ligges i gangsystemerne. Af sikkerhedsmæssige årsager må pellets ikke udlægges nærmere end 10m fra bygninger. Disse Pellets er mest effektive når jordtemperaturen er 5 grader eller derover.

Bekæmpelse med fælder

En mulighed for bekæmpelse af mosegrise og muldvarper er at sætte fælder i deres gangsystemer. Der findes mange forskellige udformninger af fælderne. Brug af disse fælder kræver ingen særlig tilladelse.