Certifikat/ kursus

– En oversigt over gyldige certifikater og gennemførte kurser:

– Sprøjtecertifikat:
– Vejen som arbejdsplads, Certifikat (47136 – 2-dage)
– Gaffetruck-Certifikat
– Grundlæggende Motorsav
– Motorsav 2
– Grundlæggende beskæring
– Udvidet beskæring
– Grundlæggende træklatring til beskæring
– Trailerkørekort
– MX- Bevis, certifikat til udlægning af fosforbrinte-pellets
– ADR-Kursus Kapitel 1.3