Plantning – etablering

– Selve plantearbejdet
Når det forberedende arbejde er udført, kan man gå i gang med sleve plantningen.  Afhængigt af forholdende kan der enten plantes manuelt med spade, eller med plantemaskine.

Plantning med Plantemaskine
Hvis forholdende tillader det, kan det være ideelt at plante med plantemaskine. Læs evt. mere om plantemaskinen her

Manuel plantning
Hvis ikke der er plads, eller der er tale om en mindre opgave, kan plantningen foretages manuelt med spade.