Dybdepløjning/ reolpløjning

 – Når jorden skal løsnes og ukrudtet tæmmes
En dybdepløjning (også kaldet reolpløjning) foretages med en speciel dybdeplov. Ploven pløjer ned til 60-70 cm dybde, hvilket er med til at sikre gode muligheder for optimal rodudvikling.

Når man dybdepløjer følger der også noget planeringsarbejde med. Da ploven pløjer dybt, vil der også opstå en dyb fur, og en højdeforskel på arealet. Afhængigt af forholdende har en dybdepløjning også en forebyggende virkning med fremspiring af ukrudt i den første periode.

Er der tale om store arealer, eller områder med risiko for sandfygning bør man overveje at så dækafgrøder.Efter man har foretaget dybdepløjning er det ofte nødvendigt med lidt planering og jordpakning med tromle. Alternativt kan man vælge en anden løsning.

Tilbage til oversigten over forberedende arbejde