Forberedende arbejde – jordarbejde

– Hvad skal gøres inden man planter
Inden man påbegynder at foretage selve plantingen bør man planlægge og forberede arbejdet.  I visse situationer kan det være nødvendigt at søge tilladelse i forhold til fortidsminder, kabler, og diverse restriktioner på området.

Generelt gælder der, at jo bedre for- og jordarbejde man udfører, des bedre resultat får man i sidste ende.Når man vælger mellem de forskellige muligheder er der selvfølgelig flere ting man tager med i overvejelserne. I det følgende listes de forskellige muligheder for jordarbejde op: