Plantning

– Læhegn, hæk, skov, vildtremiser mv.

MVP Service tilbyder etablering af forskellige former for beplantning. Ønsker du dig en ny hæk, en vildtremise, din egen skov, eller forlanger en myndighed at du etablerer en beplantning, står jeg meget gerne til rådighed.

Kontakt mig endelig hvis du har ideer eller spørgsmål.

Læs evt. mere om plantemaskinen og vildtafskrækning med midlet Trico, og se nærmere på de forskellige etaper i et planteprojekt: