Slagleklipper – brakpudsning

Brakpudsning med traktormonteret slagleklipper:

Brakpudsning med traktormonteret slagleklipper tilbydes.

Er der tale om større arealer anvendes en slagleklipper med en arbejdsbredde på 3 meter.
Er der tale om mindre arealer, eller arealer som ikke er tilgængelige med alm traktor, råder vi også over en kompakttraktor med tilhørende slagleklipper.

Begge er gode i mange situationer, f.eks. til engarealer, arealer til afgræsning og afpudsning af stubbe inden pløjning, fræsning, hegnssætning m.v.

Begge traktorer kan eventuelt monteres med tvillinghjul hvis det er nødvendigt.

 

 Brakpudser-bag