Ukrudtsbekæmpelse

– Ukrudtsbekæmpelse med og uden kemi

Der tilbydes ukrudtsbekæmpelse med kemi, da der er erhvervet sprøjtecertifikat. Derfor kan MVP Service lovligt udføre bekæmpelse af ukrudt med kemi.  Kemi anvendes med professionel omtanke. Arbejdet udføres gerne med rygsprøjte, så der ikke bliver kørespor efter maskiner.

I stedet for anvendelse af  kemi, kan ukrudtet bekæmpes manuelt, f.eks. ved lugning eller lignende.

Kontakt os endelig hvis der spørgsmål, eller hvis du ønsker en vurdering af et givent problem.