Gåsebiller

-Bekæmpelse af gåsebiller

MVP Service tilbyder bekæmpelse af gåsebillelarver. Bekæmpelse af gåsebiller kan have essentiel betydning for en græsplæne, især hvis der er tale om en nyetableret græsplæne.

En ny græsplæne har ikke samme kraftige rodnet som en ældre plæne har. Problemet består i at de voksne gåsebiller lægger æg i græsplænen, som klækkes til laver. Larverne er sleve problemet, da de æder græssets rødder. Mange gange ser man at et stort antal af fugle river græsplænen i totter og stykker, og til tider kan det medføre at græsplænen skal lægges om.

En årlig behandling med Merit Turf
Der findes et middel, Merit Turf, som må anvendes af professionelle. Gåsebillelaverrne vil optage Merit Turf, når de spiser af græsrødderne (når produktet er blevet transporteret systemisk i græsset) eller ved optagelse igennem deres ydre. Behandlingen foretages gerne omkring Sankt Hans, da det er optimalt i forhold til billens æglægningsperiode. En rettidig behandling om året vil være tilstrækkeligt forebyggelse. Så hvis naboerne døjer med gåsebiller, bør man overveje risikoen for at ens egen plæne bliver angrebet.